Konsten att hålla inspirerande presentationer

Fördelar du får med vårt häfte

Förmågan att kommunicera effektivt är viktig för att kunna engagera team, ge meningsfulla presentationer, eller helt enkelt för att på ett inspirerande sätt berätta saker för andra. I det här häftet får du tips och framgångshistorier ur Dale Carnegies bok Hur du blir en bra talare.

Insikter du får

Åtta principer guidar och hjälper dig att förbereda och hålla presentationer som fångar lyssnarnas intresse. Du får tips på hur du hanterar "fjärilarna i magen" och säkert levererar en glödande presentation.

Varför dessa insikter är viktiga

Oavsett om du försöker övertyga kollegor, sälja in något hos en kund eller engagera ett team, så är det genomslagskraften hos din presentation som avgör om du lyckas övertyga och få andra att lyssna.

Hur du kan använda dina insikter

Inspirera stora grupper, uttala dig i media eller hantera ett möte effektivt. Ineffektiva tal är ofta de som skrivs ner ord för ord eller memoreras utantill. Bra tal är ofta de som strömmar ur dig som rinnande vatten.

Ladda ner häfte