iBAHN samverkade med Dale Carnegie Training för att utveckla en lösning som var designad att öka nuvarande kontons avkastning, öka vinsten per försäljning och minska transaktionstider för affärer. Lösningen genomfördes gradvis, i form av olika steg/händelser; ett hemligt ”shopperprogram”, intervjuer ansikte-mot-ansikte med säljteamet och att lyssna på andras säljsamtal (shadowing). Med hjälp av dessa aktiviteter utvecklade Dale Carnegie Training en lösning som fokuserade på tidshantering, kundservice och säljeffektivitet.

Både presentationen och genomförandet av träningen var utmärkt. Teamet fick en kraftfull motivation- och engergiboost. Det var fantastiskt att se efteråt, hur teamet verkligen förändrade sitt beteende och använde färdigheterna de hade lärt sig.

Utmaningar

Den ekonomiska nedgången ledde till en smalare marknad. iBAHN behövde skapa en kundservice som utmärkte sig, för att få ut det bästa av en krympande marknad.

Lösning

Dale Carnegie Training anpassade en träning som fokuserade på kundservice, försäljning och tidshantering.

Resultat

Gary Bristow, Commercial Director EMEA, iBAHN: ”Vårt fjärde kvartal var mycket framgångsrikt och vi gjorde en tvåsiffrig tillväxt i avkastning för året, vilket ansågs vara det tuffaste året i hotellbranschen på årtionden. Jag är övertygad om att Dale Carnegies träning var en viktig del för vår framgång.”

”Både presentationen och genomförandet av träningen var utmärkt. Teamet fick en kraftfull motivation- och engergiboost. Det var fantastiskt att se efteråt, hur teamet verkligen förändrade sitt beteende och använde färdigheterna de hade lärt sig.”

iBahn – Gary Bristow, Commercial Director EMEA, iBAHN