Dale Carnegie skapade skräddarsydda träningslösningar för John Deeres affärsområden. Relevanta kundcase och branschspecifika exempel på återförsäljares verkliga problem, förstärkte träningens värde. Träningen förändrade attityder och ökade självförtroendet hos Deeres medarbetare.

Genom träningen skapades en plattform för samtal om gemensamma frågor och sätt att förbättra försäljningen. John Deere och Dale Carnegie Training arbetade tillsammans med att befästa integriteten i Deeres nätverk, vilket samtidigt stärkte företagets resultat. Dale Carnegie Trainings arbete skapade snabbt mätbara och hållbara resultat för John Deere.

Utmaningar

Med den ökande konkurrensen inom jord- och lantbruksnäringen, blev det svårt för John Deere att förlita sig endast på sitt goda rykte för att få fler affärer, därför beslutade företaget att det var dags att förbättra medarbetarnas säljfärdigheter, att deras säljteknik ska fokusera mer på värdet med John Deeres produkter och service.

Lösning

Dale Carnegie Trainings globala franchise-nätverk speglade Deeres decentraliserade försäljningsmodell. Den lokalt anpassade träningsstrukturen gav den typ av specifik regional träning som John Deere letade efter. Instruktörerna, som var väl insatta i de lokala jordbruksområdenas situation, arbetade tillsammans med Deeres områdeschefer för att identifiera specifika säljutmaningar.

Resultat

Träningen ökade återförsäljarnas tro på sig själva och sin förmåga att kunna kommunicera och sälja. De vill gärna dela med sig av sina kunskaper till andra och är bättre rustade att engagera sina kunder, efter att ha lärt sig hur de skapar goda relationer baserat på förtroende och respekt.

”Normalt sett säljer vi utrustning för ca $50 000 till $75 000 under ett Öppet hus-evenemang. I år sålde vi för ca $350 000 under samma tid.”

John Deere – John Deere’s Maine dealership