Feedforward

Ledarskap

Är gamla tidens utvecklingssamtal fortfarande relevanta?

I en tid när många organisationer väljer att ha system med kontinuerlig feedback, vilket möjliggör regelbunden coachning och ger möjlighet till snabba justeringar och förbättringar, är det kanske dags att se över utvärderingsprocessen?

Läs inlägget