Vårt engagemang utvecklar människor

Vad är bättre för en företagskultur än att få bidra till att få andra att överträffa sig själva? Vi hjälper människor att skapa värde för sig själva och sina organisationer.

Dale Carnegies kultur

Vårt engagemang drivs av en tilltro till människors förmåga och en vilja att bidra till andras utveckling, som bygger på Dale Carnegie tidlösa insikter om människans natur.

Vi är stolta över vårt arbete

Vi är en professionell personlig resurs som skapar mervärde för olika branscher, företag och organisationer.

Vi gillar utmaningar

Att arbeta på Dale Carnegie innebär att du inte säljer samma produkter eller levererar samma lösning varje gång! Vi anpassar varje möte efter människors möjligheter och situation.

Vi tror på livslångt lärande för balans i livet

Våra medarbetare utvecklas både på och utanför arbetet, eftersom vi anser att det finns tid för båda delar – utan att sudda ut gränsen mellan dessa områden – och får på så sätt balans i livet.

Vårt engagemang för andras framgång

Vi på Dale Carnegie erbjuder varje år de kunskaper och färdigheter vi besitter till många människor i föreningar, organisationer och verksamheter. Kontakta oss så får du veta mer om hur du kan ta del av Global Day of Giving.

Våra principer

Några få och enkla riktlinjer som hjälper oss att lyckas i det vi gör.

Bli en medvetet vänligare person.

 • 1. Kritisera inte, döm inte, klaga inte.
 • 2. Ge ärlig och äkta uppskattning.
 • 3. Väck en stark önskan att vilja hos den andra personen.
 • 4. Var genuint intresserad av andra människor.
 • 5. Le
 • 6. Kom ihåg att en persons namn är det viktigaste ordet på alla språk för den personen.
 • 7. Var en bra lyssnare. Uppmuntra andra att prata om sig själva.
 • 8. Prata utifrån den andra personens intressen.
 • 9. Få den andra personen att känna sig betydelsefull – och gör det uppriktigt.

Få andra att se saker ur din synvinkel

 • 10. Det enda sättet att få ut någonting bra av en dispyt är att undvika den.
 • 11. Visa respekt för andras åsikter. Säg aldrig ”Du har fel”.
 • 12. Om du har fel, medge det genast och med eftertryck.
 • 13. Inled på ett vänligt sätt.
 • 14. Få den andra personen att säga ”ja” så fort som möjligt.
 • 15. Låt den andra personen prata mest.
 • 16. Låt den andra personen känna att idén är hans eller hennes.
 • 17. Försök att uppriktigt se saker och ting från den andra personens synvinkel.
 • 18. Sympatisera med den andra personens idéer och önskemål.
 • 19. Vädja till de ädlare motiven.
 • 20. Dramatisera dina idéer.
 • 21. Kasta fram en utmaning.

Vara ledare

 • 22. Börja med beröm och ärlig uppskattning.
 • 23. Dra indirekt uppmärksamhet till andras misstag.
 • 24. Berätta om dina egna misstag innan du kritiserar den andra personen.
 • 25. Ställ frågor istället för att ge direkta order.
 • 26. Låt inte den andra personen tappa ansiktet.
 • 27. Beröm alla framsteg, stora som små. Var hjärtlig i ditt gillande och frikostig med beröm.
 • 28. Ge den andra personen ett gott rykte att leva upp till.
 • 29. Var uppmuntrande. Få felen att verka lätta att rätta till.
 • 30. Få den andra personen att känna glädje över att göra det du föreslår.
Dale Carnegie Logo

Kontakta oss

Kontakta oss eller boka ett förutsättningslöst möte för diskussion om träningsmöjligheter för ert företag.

Kontakta oss