Strategiska presentationer

Inspirerande människor ger inspirerande företag

Strategiska presentationer är en intensiv och praktisk kurs i retorik i världsklass för dig som vill bli en skickligare kommunikatör samt mer inspirerande talare. Kursen riktar sig till dig som regelbundet håller presentationer internt eller externt. Du kommer att börja hålla presentationer i princip så fort du går in i rummet. Du får lära dig tekniker och verktyg som hjälper dig att lyfta fram din personlighet, skapa flexibilitet och maximera ditt genomslag. Du och din omgivning kommer garanterat att märka skillnad före och efter din träning.

"Kursen kan jag absolut rekommendera. Det var kanske det bästa jag gjort."

Du lär och tränar dig att:

  • Genomföra 7+ olika presentationer, med individuell direktcoachning och återkoppling från videoinspelning.
  • Demonstrera säkerhet och ett professionellt kroppsspråk och göra inspirerande presentationer både sittande och stående.
  • Förbereda dig effektivare och lär dig att på kort tid bygga upp presentationer genom sju olika strukturer för att få fram ditt budskap.
  • Stärka din trovärdighet och väcka intresse genom att använda fakta, bevis, exempel och tala utifrån mottagarens synvinkel.
  • Sälja in idéer och förändringar på ett positivt sätt, förenkla komplex information och leda effektiva frågestunder.
  • Inspirera andra till handling genom att vara personlig och genom effektiv storytelling.

Före kursen
Intervju inför kursstart för att identifiera dina behov, önskemål och få veta förväntningar och målsättningar med träningen.

Under kursen
Kursen består av två inspirerande heldagar med två seniora Dale Carnegieinstruktörer. Fika, lunch, manual och boken “Hur du blir en bra talare”. Över sju olika presentationer som spelas in, och där du får direktcoaching under presentation och individuell personlig återkoppling efteråt.

Efter kursen
En timmes individuell coaching på Dale Carnegies kontor inför skarp presentation, upp till ett år efter att du gått kursen. Certifikat på din LinkedIn profil.

Investering
23 500 kr exkl. moms. Betalningsvillkor är 30 dagar netto från order/anmälningsdatum.

Vem ska delta?
Personer som har erfarenhet av att hålla presentationer. Programmet riktar sig framförallt till chefer och ledare, säljare och personer som har kontakt med media. Helt enkelt personer som behöver träna upp sin presentationsteknik och retorik med jämna mellanrum.

För frågor eller mer information
Skicka dina funderingar till oss på: info@dalecarnegie.se