Vår unika metod

Dale Carnegie Trainings gedigna erfarenhet och beprövade och innovativa process har fått människor över hela världen att skifta inställning och generera resultat med genomslag.

Vad är det som gör Dale Carnegie annorlunda?

Över 100 års värdefulla erfarenheter har gjort Dale Carnegie branschledande och är ett starkt varumärke för professionell personlig träning och företagsanpassade lösningar.

Vägen till bättre prestationer

Dale Carnegies lärandekultur engagerar människor från första mötet, genom uppföljning, ända fram till engagemanget att förstärka viktiga beteenden. Våra metoder hjälper människor att utveckla effektiva färdigheter och vanor som behövs för att upprätthålla förändringar och göra positiva förbättringar. Vi tror att emotionella skiften är lika viktigt som beteendeförändringar. Utifrån vår metod för prestationsförbättring skapar vi träningsprogram i syfte att öka människors förmåga att prestera.

Dale Carnegies metod för prestationsförbättring omfattar fem nyckelkomponenter: Insats, Medvetenhet, Upplevelse, Hållbarhet och Resultat. Vi vet att dessa komponenter är avgörande för utformningen och leveransen av våra program. De formulerar en kontinuerlig inlärningsväg för deltagarna som driver organisatoriska resultat.

Se det här som din verktygslåda för livslångt lärande.

Vår process är utformad för att hitta kärnan av vad din organisation behöver och utveckla skräddarsydda lösningar i enlighet med Dale Carnegie trainings tekniker. Vi följer en process som fokuserar på träning för medarbetare.

Process Steps Infographic Oval Process Steps Infographic Arc Behov Undersöka Involvera Förnya Påverka Process Steps Infographic
 • Vi arbetar tillsammans för att definiera ditt strategiska syfte.

  Vi hjälper dig att utveckla en tydlig strategisk vision. Vi skapar en strategisk vision för organisationen och söker efter eventuella hinder för att nå företagets mål. Och hittar lösningar för att komma förbi dessa hinder.

 • Vi frågar för att fastställa organisatoriska behov

  När vi vet vilket motstånd ni kan komma att stöta på, har vi en öppen och ärlig dialog för att förstå var er verksamhet befinner sig idag, så att vi kan anpassa riktningen efter era mål. Med ett fastställt mål och en färdig plan, kan vi skräddarsy lösningar som bidrar till att få det skiftet som er organisation har behov av.

 • Vi involverar alla

  Vi lyssnar på medarbetare på alla nivåer, för att få deras synvinkel på företagets vision, hittar kompetensluckor som behöver fyllas och upptäcker beteenden som kan stötta eller hindra förändringar, eftersom alla i teamet behöver vara engagerade för att genomföra en positiv förändring.

 • Vi skapar positiv förändring

  Dale Carnegie förändrar människor så att de kan förändra företag, vilka sedan kan förändra världen. Förändring börjar inifrån och förändring driver utveckling. Våra lösningar ger mätbara resultat och vi kopplar samman dem med de kompetenser vi identifierat, för att nå företagets mål genom era medarbetare.

 • Vi påverkar resultat

  Vår träning tänder gnistan som uppmuntrar människor att skifta inställning och förändra beteenden på lång sikt, och skapar känslomässigt och intellektuellt engagemang i alla typer av verksamheter. Dale Carnegies unika och resultatdrivande metoder har använts i över 100 år. Vårt mål är att hjälpa er att komma dit ni behöver vara.

Dale Carnegie ”badges” ökar ditt värde och visar andra vad du åstadkommit

Tänk på en Dale Carnegie ”badge” som en utmärkelse du kan lägga till i din meritförteckning! Kollegor lägger märke till dem och potentiella arbetsgivare söker aktivt efter dem. Varje badge ökar dina möjligheter och du blir eftertraktad som proffs inom ditt område.

Badge Grid Icon
Badge Grid Icon
Badge Grid Icon
Split Content Panel Icon

Förtjäna ditt diplom

De flesta av Dale Carnegies program ger CEU:s, Continuing Education Units och Education Credits. Vissa ger specifika ackrediteringar.

Inline Cta Icon

Våra beprövade träningsmetoder skapar framgång

Våra kundreferenser ger exempel på hur Dale Carnegie training har hjälpt människor och alla typer av företag.

Våra kundcase