Våra kunder

Air France KLM

AirFrance-KLM:s program för “frequent flyers” är ett av de ledande i Europa med över 15 miljoner aktiva medlemmar. För att säkerställa tillväxt och kundlojalitet har AirFrance KLM infört träning för teamet i Outbound sales calls excellens.

Läs mer

LKAB

Träningen, som är en komponent i Chefsprogrammet i LKAB,  skall ge uppdragsförståelse för rollen som chef; att skapa resultat genom medarbetarna. Träningen ger också verktyg till att leda, styra och utveckla verksamheten.

Läs mer

Aritco

Aritco valde bland flera olika leverantörer att samarbeta med Dale Carnegie Training, då metodik, värderingar och arbetssätt låg väldigt nära de värderingar som speglas i Great Place to Work.

Läs mer

Cargrill

Dale Carnegie utformade en omfattande träning för förbättring av processer och medarbetarengagemang. kkkkkkkkkkkkkkmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Läs mer

Camwest

För att förbättra sina färdigheter, använde CamWest Dale Carnegies grundläggande principer från Dale Carnegie Course (Kommunikation och ledarskap) och Sales Advantage, för att både fokusera på försäljning och mellanmänskliga relationer samtidigt. Dale Ca...

Läs mer

iBahn

iBAHN samverkade med Dale Carnegie Training för att utveckla en lösning som var designad att öka nuvarande kontons avkastning, öka vinsten per försäljning och minska transaktionstider för affärer. Lösningen genomfördes gradvis, i form av olika steg/händels...

Läs mer

Hugh Symons

Hugh Symons relation med Dale Carnegie startade med affärsansvarige chefen Bob Sweetlove. Utifrån sin första erfarenhet av Dale Carnegie Training, förstod han värdet som deras träningar skulle kunna bidra med i det här skedet av marknadskorrigering. Han uppman...

Läs mer

Green Mountain Coffee

Dale Carnegies kommunikations- och ledarskapsträning har lagt grunden till en utbildningsplan, genom att Green Mountains medarbetare har genomgått en fördjupad och omfattande träning över tid, som kombinerade individuell coaching med gruppträning. Självmedvete...

Läs mer

Fred Weber

Dale Carnegies ledarskapsträning för chefer gav en strukturerad process att använda i arbetetsrelationer, och hjälpte cheferna att utveckla ett personligt ledarskap. Inom ett år hade 76 medarbetare tillträtt ledande befattningar. ”De är inte nyanställda...

Läs mer

Fabric Architecture

Dale Carnegies ledarskapsträning för chefer implementerades för att utveckla ledarskapsförmågan hos chefer, för att ge företagsledningens chefer en möjlighet att fokusera på att öka företagets tillväxt. Ett internt anpassat säljprogram stärkte självfö...

Läs mer

Delta Dental

Ledarskapsträningen för chefer hjälpte seniora chefer att utveckla sin förmåga att hantera processer och projekt, att delegera på ett effektivare sätt, samt att bättre kunna stärka självförtroendet hos sina medarbetare. Ledarskapsträningen som var öppen ...

Läs mer

Connolly consulting

Dale Carnegie arbetade i nära samarbete med Connollys ledningsteam fram ett program i presentationsteknik, anpassat utifrån deras utmaningar och behov. ”Vi har ofta rundabordssamtal och våra medarbetare står inte inför 100 personer och ger presentationer e...

Läs mer

Coburg

Med rådande konkurrens och inte så stort utrymme att manövrera, insåg Coburg behovet av att få ledningssteamet att arbeta tillsammans för att minska kostnader och öka effektiviteten. Dale Carnegie arbetade med Coburg för att fastställa mål och utvecklade en...

Läs mer

Boyes Turner

Dale Carnegie Training deltog aktivt i utformningen av Boyes Turners strategi och hjälpte företaget förstå, att ju bättre ett företag tar hand om sina interna kunder – medarbetarna – desto bätttre rustade blir de att ta hand om sina externa kunder. Partern...

Läs mer

John Deere

Dale Carnegie skapade skräddarsydda träningslösningar för John Deeres affärsområden. Relevanta kundcase och branschspecifika exempel på återförsäljares verkliga problem, förstärkte träningens värde. Träningen förändrade attityder och ökade självfö...

Läs mer

Giant

Genomförandet av ett företagsanpassat Dale Carnegieprogram hjälpte medarbetarna att hantera Giants förändrade prioriteringar. Medarbetarna blev också coachade att utmana sina komfortzoner och träna på hur de proaktivt kan hantera olika typer av verkliga arbet...

Läs mer