Vem ger du möjligheten att utvecklas i Generation.Next 2024?

Praktisk träning i relevanta färdigheter som samarbete, ledarskap, social förmåga, kommunikation, attityd, samt hantera stress och oro, ger konkreta resultat och effekter.

Deltagarna lär sig hantera prestationsångest och stress, förbereda och hålla presentationer och tal, argumentationsteknik, sätta rimliga och nåbara mål, och kanske viktigast av allt, hur vi skapar, behåller och förbättrar relationer med vänner, lärare, familj och arbetsgivare.

Relationer

Hur bygger vi upp vårt sociala nätverk, får nya vänner och vårdar våra befintliga relationer? Hur utvecklar vi förmågan att säga nej på ett smidigt sätt och löser oenigheter innan de övergår i jobbiga konflikter?

Attityd

Ibland känner andra av den innan vi själva inser att vi har den. Vår attityd är avgörande för hur vi väljer att bemöta människor och de utmaningar vi ställs inför, och hur vi själva bygger upp modet att våga!

Mål och fokus

Genom SMART:a mål och relevant coachning hjälps vi åt att gå från att veta vad vi borde göra, till att faktiskt göra det.

Utveckla ett självförtroende som ger dig MOD att våga!

Vem nominerar du?

Nominera ungdomar som du vet i vardagen visar på ledarskap i sin roll i skolan, fritidsintresse eller i idrotten. Som förtjänar att veta att du uppskattar deras insatser och vill ge dem möjligheten att tillsammans med andra unga personer få veta mer om hur vi hanterar stress och press, sätter mål som är värdefulla, kommunicerar sina åsikter mer effektivt och tar personligt ledarskap för att göra sitt bästa.

Generation.Next sträcker sig över tre dagar under höstlovet, 28-30 oktober 2024, i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Hur är Generation.Next upplagt?

Kursen vänder sig till ungdomar som studerar, i åldern 15-20 år.

  • Digitalt infomöte/kickoff
  • 3 heldagars träning
  • Tillgång till individuell coachning och återkoppling
  • Diplomering med gäster sista eftermiddagen

Investeringen är tid, engagemang och mod – det kostar ingenting annat!

Nominera morgondagens ledare

Senast den 27 september 2024