Ansvar

Ledarskap

Hjälper eller stjälper du dina medarbetare genom dina målsättningar?

Ansvar gör att vi känner en positiv press och vet att någon kommer att se våra framsteg och vi anstränger oss därför lite extra för att prestera. Att sätta mål för medarbetare är viktigt, men tappar sin betydelse utan tydligt ansvar, och utan ansträngning och ansvar minskar måluppfyllnaden.

Läs inlägget

Ledarskap

Om du har fel, medge det genast och med eftertryck

Du kan påverka andras sätt att vara och agera, genom att vara en förebild och ta ansvar för dina egna misstag. Medge dina misstag och du får en känsla av att du har gjort rätt - trots att det har blivit fel.

Läs inlägget