Fem tips som hjälper dig att övertyga och motivera andra

av Berit Friman den 16 november, 2017

Det kommer att uppstå tillfällen när du, i egenskap av ledare, blir tvungen att förändra någons beteende eller tankesätt. Och för att få personen ifråga att ändra på sig använder du möjligen det som många instinktivt gör – din övertalningsförmåga. Övertalning, som man brukar definiera som ett sätt att få någon att göra något trots att personen kanske inte vill, bygger på logik och att snabbt kunna argumentera. Men det är oftast inte det bästa sättet när ditt mål är en varaktig förändring.

Här är anledningen varför: Övertalning handlar till stor del handlar om att påtryckningarna kommer utifrån. Det är något som görs åt personen. En chef kan, med hjälp av sin befattning, försöka att övertala någon. Men eftersom personen inte känner ägandeskap över eller har möjlighet att påverka förändringen, varar den sällan en längre tid. Med stor sannolikhet återgår också personen till tidigare vanor och beteenden.

Om du däremot försöker att övertyga och motivera någon att förändras kommer insikter och upptäckter inifrån den personen. Det här sättet är mer diffust, intuitivt och mer fokuserat på den andra personen, vilket gör att vi oftast väljer övertalning. Men för en varaktig förändring är motivation ett betydligt bättre val.

Här är fem steg som hjälper dig att övertyga och motivera andra – och få bestående resultat:

  1. Fråga. Den kanske mest sofistikerade formen av verbal kommunikation är förmågan att få någon att ändra ett beteende eller tankesätt utifrån de frågor du ställer. Coachande frågor gör mer än att bara avslöja vad någon tycker eller tänker. Coachande frågor gör även att personen börjar se på saker och ting ur ett annat perspektiv.
  2. Visa. Du inspirerar andra till förändring när du visar hur ”förändringen” kan se ut och vilken skillnad den kommer att innebära. Du motiverar och övertygar andra genom att själv gå först och visa vägen.
  3. Intyga. Att ge exempel på förändringar som du själv har upplevt och berätta vilka förbättringar de har medfört ökar trovärdigheten. Entusiasm smittar av sig.
  4. Hitta förespråkare. Duktiga marknadsförare vet att vi värderar vänners och familjemedlemmars åsikter högre än företagens reklambudskap. De utvecklar förespråkare för olika märken – de låter personer som vi litar på, sprida budskapen. Fundera på vilka personer som kan vara lämpliga att låta påverka en viss person eller grupp och låt dem vara budbärare.
  5. Omstrukturera. Om du lägger dit eller tar bort stenar i en ström så följer vattenflödet ”minsta motståndets lag”. Och på samma sätt kan motivation fungera. Genom att du tar bort hinder eller adderar rätt förutsättningar kan du få personen att byta riktning och förändra sitt beteende eller tankesätt.

"Kursen kan jag absolut rekommendera. Det var kanske det bästa jag gjort."

Vi gör dig medveten om dina starka sidor som kommunikatör och tillsammans tillför vi struktur, tydlighet och inspiration till din kommunikation.

Berit Friman

Ett skäl till varför Berit trivs med sitt arbete är att möta människor som vill utvecklas. Med andra ord, att de har förstått att de har potential och ser att vi kan bidra med något som gör att de kan få de resultat de söker, att Dale Carnegie har ett förhållningssätt som leder till att föra utvecklingen framåt, både på organisatorisk och individuell nivå.

Kategori:

Etiketter:

Dela det här inlägget:

© 2024 DC Training Sweden AB

Besök Dale Carnegie Sverige på Facebook
Besök Dale Carnegie Sverige på LinkedIn
Besök Dale Carnegie Sverige på YouTube
Besök Dale Carnegie Sverige på Instagram