Hur tar vi nästa steg i samtalet om kvinnligt ledarskap?

av Dale Carnegie den 7 mars, 2023

Av Eudeshi Naidu; Senior Performance Consultant, Trainer and Producer for Dale Carnegie London. Gästföreläsare vid 2021 International Women’s Day Organisation’s event.

Jag har i mer än två decennier arbetat i och tillsammans med multinationella och globala företagsorganisationer, och jag fortsätter att bevittna det föränderliga landskapet av misstro, brist på stöd, kontorspolitik, nedvärdering och respektlöshet. Även om samtalet kring kvinnligt ledarskap och kvinnor i näringslivet har utvecklats, krävs det fortfarande så mycket mer arbete och investeringar.

Det här är inte en påminnelse; snarare en vädjan till oss som ledare att anta utmaningen.

Tillsammans kan vi påskynda målet om fler kvinnliga ledare, främst genom tre grundläggande tillvägagångssätt:

Att få kontakt med rätt person: Många traditionella mentorskaps- och ledarskapsprogram matchar unga yrkesverksamma med mer seniora och etablerade medarbetare, beroende på karriärambition eller liknande anpassningar. Baserat på den ofta begränsade tillgången på seniora ledare sker sällan möten som borde äga rum regelbundet. Många av de utmaningar och frågor som skulle behöva vägledas av en mentor förblir därmed ouppmärksammade.

Ett mer välgenomtänkt tillvägagångssätt skulle vara att skapa en miljö där alla medarbetare känner sig trygga med att kontakta vem de än behöver inom organisationen. När det finns ett konkret krav och situationen är aktuell, är det lättare att se vikten av och nyttan med mentorskap och coachning.

Som ledare får vi aldrig vara för upptagna eller för viktiga för att visa andra att vi bryr oss och finns där när det behövs. Avsätt tid för samtal och sätt agendan för samtalet… och var avsiktlig när du ger erkännande, ansvar och möjligheter. Detta kommer vi långt med, oavsett om samtalet handlar om något utmanande eller inte. Som ledare gör vi ofta misstaget att vänta på att andra tar kontakt med oss, när det är vi som borde ta initiativ till kontakt.

Detta fungerar i båda riktningarna. I början av min yrkesbana minns jag att jag tänkte ”han eller hon är för viktig för mig”. Jag var ofta orolig över huruvida behovet eller utmaningen var lämplig att ta upp, och bristen på självförtroende hindrade mig från att inleda viktiga samtal som borde ha skett. Det enda sättet att täppa till denna lucka är att vi visar ett genuint intresse, både för personerna i vår närmaste omgivning och de i vårt nätverk. Var modig och lita på att ledare är villiga att hjälpa, på samma sätt som du i din ledarroll är beredd att hjälpa andra.

Bygga förtroende – Vi måste vara okej med att visa sårbarhet och dela med oss av våra misslyckanden som ledare och teammedlem. Som Dale Carnegie-tränare vet jag att jag måste visa självförtroende, passion och entusiasm i min roll som presentatör, facilitator och konsult. Det finns tillfällen då jag pressas in i nya eller komplexa projekt som kräver att jag är flexibel i förberedelser och leveranser, vilket naturligtvis väcker känslor av självtvivel och självkritik.

Nyligen kontaktade jag ett team med experter för att granska och ge ärlig feedback på ett globalt projekt som jag arbetade med och som var långt utanför min komfortzon. Att vara sårbar och ta kontakt med expertteamet hjälpte mig att få nya insikter, nya perspektiv och värdefulla idéer som behövdes för att kunna ta det jag arbetade med till en helt ny nivå.

Att bygga förtroende med andra gör vi genom att först våga lita på oss själva och vår intuition. Sedan upptäcker vi vilka mentorer, ledare och team som är beredda på att ha vår rygg och är ivriga att stötta!

Bidra utan att ställa villkor – Eftersom våra yrkesliv till stor del upptas och drivs av mål, checklistor, deadlines osv.… kan det kännas normalt för oss som ledare att tycka att vi behöver ge för att få. Ett exempel på detta är ”personal branding” och följarskap. Vi fokuserar på den växande listan med LinkedIn- och/eller Facebook-kontakter, eller antalet gilla-markeringar och svar på inlägg – vilket ger en konstlad känsla av popularitet och följarskap. Hur kan vi på ett genuint sätt vara helt närvarande tillsammans med andra när vi samtidigt undrar över rätt tidpunkt för att få en rekommendation eller hänvisning till/av någon?

Men visst, marknadsföringsstrategier behövs, särskilt i dagens hybrida arbetssätt. Verkligheten är dock att när vi fixerar på kvantitet, tappar vi i kvalitet i vår uppmärksamhet och sinnesnärvaro när det gäller våra kunder, teammedlemmar, vänner och familjemedlemmar, och detta märks. Att bidra utan att ställa villkor innebär att vara tydlig med våra värderingar och vara dem trogna – och att aldrig förvänta sig något i gengäld!

Utveckla ett ledarskap som förändrar världen!

© 2024 DC Training Sweden AB