Varför ber framgångsrika ledare om hjälp?

av Dale Carnegie den 30 juni, 2023

Vi förväntar oss att våra ledare gör precis det, leder. Men det som verkligen gör en effektiv ledare, är någon som förstår att han eller hon inte kan leda från fronten utan stödet från personerna runt omkring sig. Att vara en ledare bör inte jämföras med att vara en ensamvarg, och att se och förstå teamets skicklighet och kunskap är det som avgör om såväl individen, teamet och verksamheten ska lyckas.

Det finns alltid tuffa beslut att fatta som ledare, och det är ett tecken på äkta självförtroende och självförståelse när ledare inser att de behöver hjälp.

Ledare som ber om hjälp minskar risken att missa mål

I artikeln ”How Strong Leaders Ask For Help” hävdas det att svagt ledarskap fokuserar alltför mycket på att rädda ansiktet och bevisa kompetens – och konsekvenserna blir att deadlines och strategiska milstolpar missas.

Osäkra ledare tvekar att be om hjälp, eftersom de är rädda för att andra ska se dem som svaga. Kloka ledare, å andra sidan, fokuserar på mer strategiska frågor som handlar om att utföra uppdraget, utveckla teamets förmåga och förtroende, och få ”buy-in” för övergripande framgång.

Dale Carnegies åsikt är att ett klokt ledarskap ska kännetecknas av ett totalt fokus på uppdraget och målet snarare än jaget. Det handlar om att släppa egot och osäkerheten och drivas av viljan att lyckas – och förstå att vi inte kan göra det på egen hand.

Bygga förtroende och öka trovärdighet

Självförtroende kommer ofta från erfarenheter snarare än inbyggda övertygelser. Om ledare accepterar att de inte har alla svar och aldrig kommer att bli fullärda, ber de be om hjälp när det behövs. Effektiva, självsäkra ledare förstår att ledarskap är en inlärningsprocess och strävar inte efter perfektion.

Skapa en psykologiskt trygg miljö

Att vara ärlig om sin förmåga och kunskap är ett kännetecken på framgångsrikt ledarskap. Ingen förväntar sig att en ledare ska vara expert på allt; de förväntar sig dock ett engagemang för kontinuerligt lärande och att de är förebilder för det som Carol Dweck kallar ett ”growth mindset”. Detta tankesätt bygger trovärdighet hos medarbetare, skapar en psykologiskt trygg miljö som gör det möjligt för andra att göra misstag och hjälper andra att lära sig och växa, genom att veta att det är okej att be om hjälp.

Det finns starka affärsmässiga grunder för att skapa en sådan miljö på arbetsplatsen.

Forskning som genomfördes av Dale Carnegie förra året visade att ”företag som regelbundet uppmuntrar självständigt tänkande överträffar konkurrenter som avskräcker eller på annat sätt bestraffar medarbetare för att de talar ut”.

Det fanns tydliga lärdomar från den forskningen som visade att vi behöver skapa en kultur där misstag betraktas som något som lätt kan rättas till, för att underlätta en säker miljö som tillåter olika åsikter.

Det är åtagandet av att utveckla ett growth mindset och modelleringen av detta beteende som visar för andra att det är okej att inte ha alla svar. Ett team bygger på en lärandekultur; vi lär av varandra. Ett bra exempel på detta är initiativet från Burger Kings VD, att låta alla högre ledare tillbringa en dag per år på ”golvet” för att lära av sina kollegor på filialen.

Eliminera ”blind spots” hos ledare

Alla har vi en faktisk blind fläck i våra ögon; en punkt i vårt synfält där vi inte kan se. Dale Carnegies undersökning fastställde att ledare och ledarteam också har dessa blinda fläckar (”blind spots”) – en diskrepans mellan hur de tror att de beter sig och hur deras medarbetare säger att de beter sig.

Denna studie upptäckte fyra nyckelbeteenden som påverkar retention, engagemang, prestation och lönsamhet och föreslår hur ledare kan eliminera dem.

  • Ledare behöver ge sina medarbetare uppriktigt beröm och uppskattning.
  • Ledare gör klokt i att erkänna när de har fel.
  • Effektiva ledare lyssnar verkligen, respekterar och värdesätter sina medarbetares åsikter.
  • Medarbetare vill ha ledare som de kan lita på är ärliga mot sig själva och andra.

Som John Maxwell sa: “A great leader knows the way, goes the way, and shows the way.”

Genom att lära sig att be om hjälp visar skickliga ledare sin strävan efter kunskap och excellens, vilket kommer gynna inte bara dem själva utan även deras team och organisationer.

Så här motiverar du dina medarbetare

© 2024 DC Training Sweden AB