Så blir du en resultat- och kulturdrivande ledare i tre steg

av Berit Friman den 22 februari, 2018

Handen på hjärtat, i teorin vet vi alla vad som krävs för att få de resultat som vi vill ha och som förväntas av oss. Varför är det då så svårt ibland? Min erfarenhet efter att själv kämpat med att nå mina mål och ha coachat andra i att sätta och nå mål, är att de här tre stegen är avgörande.

Dale Carnegies trestegsprocess för hur du blir en resultat- och kulturdrivande ledare.

  1. Du och dina medarbetare fastställer vilka resultat ni vill uppnå.
  2. Ni identifierar vad ni behöver göra för att nå dessa resultat.
  3. Ni skapar en tydlig bild av vilka ni behöver vara för att lyckas.

Nu till vad som är viktigt i varje steg:

Steg 1: Identifiera vilka resultat ni vill uppnå.

En tydlig resultatdefiniering är det absolut viktigaste för att ta ut rätt riktning och sätta rätt förväntningar. Leder du hela företaget behöver du vara skicklig på att bryta ner resultatförväntan på de olika avdelningarna i företaget. Leder du en avdelning eller grupp så handlar det om att bryta ner hela vägen till individperspektiv.

Observera att detta inte betyder att vi ska tala om att ”de här målen gäller från och med nu” för våra medarbetare. Människor vill vara involverade och känna att de tillför värde. Be dem att själva sätta sina mål och du kommer bli förvånad över hur många av dina medarbetare som tänker som du själv.

Forskningen visar tydligt att de ledare som har höga förväntningar på sina medarbetare också får bättre resultat. Försäkra dig om att de resultat ni definierar inte bara är en prognos, utan ett riktigt utmanade mål. En prognos gör att vi kan fortsätta göra saker på i princip samma sätt som tidigare, ett utmanande mål kräver att vi börjar tänka på vad vi behöver göra annorlunda.

Steg 2: Skapa en tydlig handlingsplan.

Ett vanligt misstag många ledare gör är att inte skapa en tillräckligt tydlig handlingsplan. Oftast är anledningen att resultatdefinieringen endast är en prognos på historiska resultat, vilket gör att vi kan fortsätta göra samma saker som tidigare. Vi behöver en genomtänkt handlingsplan där vi fastställer vad vi behöver göra annorlunda, för att ansträngningar och förbättringar ska göra någon skillnad och för att få andra resultat.

Ett exempel: En säljorganisation vill öka försäljningen med 3% det kommande året. Oftast räcker det med att vi vässar någon del av processen så är vi i hamn. Om resultatdefinieringen istället skulle vara att dubbla försäljningen på samma antal personer, så krävs en helt annan kreativitet och vi behöver ta oss ut ur komfortzonen. Helt plötsligt behöver vi ifrågasätta alla delar i processen.

Ska ett säljmöte vara 60 min, eller räcker det med 30 min? Behöver ett säljmöte ske fysiskt, där vi förlorar tid genom resor till och från kunden, eller kan mötet genomföras virtuellt? Vi behöver börja analysera vilka kunder som ger oss bäst resultat, osv.

Handlingsplanen ska beskriva vad vi behöver göra; vilka färdigheter vi behöver utveckla ytterligare och vilka nya kunskaper vi behöver inhämta. Detta kallar vi för en Resultatorienterad arbetsbeskrivning. Bryt ner handlingsplanen på individnivå och hjälp medarbetarna att definiera tydliga SMART-mål* för sig själva.

Ett enkelt verktyg är att göra en tidslogg för hur en verklig vecka ser ut och sedan en tidslogg för hur en perfekt arbetsvecka skulle behöva se ut för att nå målen.

*SMART= Specifikt, Mätbart, Attraktivt, Realistiskt, Tidsbestämt

Steg 3: Skifta inställning till vem du behöver vara!

När vi vet exakt vad vi behöver göra, vad vi behöver utveckla och vilka nya kunskaper som krävs, så gäller det att skifta inställning och attityd.

Ett exempel: Bankerna har de senaste åren genomgått stora förändringar. Från att ha varit en reaktiv bransch, så har den tvingats att bli mer proaktiv och säljande. Kundfokusering har alltid varit en viktig inställning, men för att lyckas med den pågående förändringsprocessen, behöver medarbetarna också ha inställningen att vara proaktiva, vilja hjälpa kunden och vara villiga att snabbt lära sig att använda ny teknik.

Vi behöver ställa oss frågan, vilka behöver vi vara för att börja göra det som krävs för att vi ska nå våra mål? Svaret är inte så givet som du kanske först tror; mig själv! Självklart ska vi vara oss själva, samtidigt betyder inte det att det vi gjorde för att lyckas tidigare, är en försäkran om att vi lyckas igen. Fundera på vem du själv sätter en ära i att vara, är det en person som gör sitt yttersta, en person som går att lita på, en person som hittar lösningar eller en person som visar integritet?

Kom ihåg! Vilka vi behöver vara handlar om att förstå vilka attityder som är avgörande för oss just nu för att lyckas.

”Kursen har gett mig en möjlighet att fundera på vem jag är”

”Jag har alltid sett mig själv som en person som är framåt och väldigt inriktad på att lyckas. Den här kursen har fått mig att ta ett steg tillbaka och se nyttan med att lämna plats åt andra. Jag har blivit mer strategisk.”
-Filip Danielsson, Länsförsäkringar Skåne, deltagare i Dale Carnegies kurs Kommunikation och ledarskap:

Vilka skiften i attityder är viktigast just nu, för att du ska nå dina definierade resultat? På samma sätt som vi skapar resultatmål behöver vi sätta tydliga attitydmål.

7 steg för effektiv coachning

Dale Carnegies coachningsprocess hjälper dig att hitta rätt attityd.

Berit Friman

Ett skäl till varför Berit trivs med sitt arbete är att möta människor som vill utvecklas. Med andra ord, att de har förstått att de har potential och ser att vi kan bidra med något som gör att de kan få de resultat de söker, att Dale Carnegie har ett förhållningssätt som leder till att föra utvecklingen framåt, både på organisatorisk och individuell nivå.

Dela det här inlägget:

© 2024 DC Training Sweden AB