5 grundläggande principer för bättre kommunikation på arbetsplatsen

av Dale Carnegie den 8 oktober, 2018

Boken ”Hur du vinner vänner och påverkar din omgivning” av Dale Carnegie, används som verktyg av många ledare och chefer för att förbättra förmågan att möta och hantera människor, leda en organisation eller för bättre kommunikation på arbetsplatsen.

Dale Carnegies effektiva och resultatgivande arbete baseras på grundläggande principer för framgång. Dessa principer består ofta av endast några ord, som mest av två meningar. De är mycket enkla, men har en djupare mening.

Många ledare och chefer använder principerna som vägledning för att förbättra kommunikations-förmågan och för effektivare ledarskap.

Här är 5 av dessa grundläggande principer som kan hjälpa dig att kommunicera bättre med andra på arbetsplatsen:

 

  • Kritisera inte, döm inte, klaga inte – det låter väl enkelt? Försök att undvika att göra detta under en hel dag!
  • Ge ärlig och äkta uppskattning – det verkar också som en enkel sak. Den här principen är kortare än den första. Den är väldigt enkel men mycket viktig. Att känna sig betydelsefull är ett grundläggande behov som finns hos oss människor.Genom att ge ärlig och äkta uppskattning utvecklar du det bästa hos andra. Det stärker även deras självkänsla och skapar motivation.
  • Väck en stark önskan att vilja hos den andra personen– de tidigare principerna fokuserar på saker som du personligen kan göra. Den här principen styrs helt av den andra personens vilja. Det är därför det är så viktigt att förbättra kommunikationen mellan medarbetarna på arbetsplatsen.Den här Dale Carnegie-principen är det vi idag menar med medarbetarengagemang. Målet för alla ledare är att de anställda ska vilja göra sitt bästa, att de gör det för att de vill, inte för att de blir tillsagda att göra det. Det är viktigt att fundera på, ”varför skulle den här personen vilja göra det här?”
  • Bli genuint intresserad av andra människor– med fokus på ”genuint”. Om du inte är äkta när du kommunicerar med andra på arbetet, kommer de snart att ”se igenom” dig. De blir skeptiska mot dina idéer och kommer inte att lita på dig. Fundera på det nästa gång du frågar en medarbetare om hur helgen var. Tänk på att när du frågar en medarbetare om något personligt, att du är uppriktigt intresserad och att du visar det genom att lyssna och ställa följdfrågor.
  • Le– ett ord. Enkelt. Det borde kännas naturligt att vi ska le, men vi gör det inte så ofta i praktiken. Dale Carnegie menade att det är viktigt att le, både när vi kommunicerar med andra på arbetsplatsen och i övriga sammanhang.”Ditt leende ger ett budskap om din goda vilja. Ditt leende lyser upp tillvaron för den som ser det. För någon som har sett människor rynka pannan, se bistra ut eller vända bort ansiktet, är ditt leende som en solstråle som tränger igenom molntäcket.”

Dessa 5 korta, men grundläggande principer kan nästan direkt hjälpa dig att förbättra kommunikationen på arbetsplatsen. De är korta och enkla, men kan ha stor inverkan på färdigheterna att kommunicera. Det är viktigt att komma ihåg att, trots att dessa principer är enkla och ”sunt förnuft”, så följer de flesta inte dessa fundamentala ”gyllene regler”.

Dale Carnegie

Vi förändrar människors sätt att se på sig själva, så att de kan ändra på hur andra ser på dem och det förändrar deras möjligheter att påverka sin omgivning.

Dela det här inlägget:

© 2022 DC Training Sweden AB

Besök Dale Carnegie Sverige på Facebook
Besök Dale Carnegie Sverige på LinkedIn
Besök Dale Carnegie Sverige på YouTube
Besök Dale Carnegie Sverige på Instagram