6 effektiva strategier som engagerar millennials på arbetsplatsen

av Dale Carnegie den 13 februari, 2018

Generation Y, som idag vanligtvis kallas millenniegenerationen (millennials på eng.) är i dagsläget den mest omtalade gruppen på arbetsplatser runt omkring i världen. Enligt undersökningar kommer den generationen att utgöra 75% av arbetsstyrkan inom en 10-årsperiod. Hanteringen av millenniegenerationen skiljer sig från hur man hanterar andra generationer, men klyftan som diskuteras är inte så stor som det ibland kan kännas eller verka.

Topp 3 när personer i åldern 15 – 24 år tänker på sin framtida arbetsplats är (enligt Ungdomskollen, 3624 svarande):

  1. Intressanta arbetsuppgifter.
  2. Bra chefer och arbetsmiljö.
  3. Bra kollegor.

Och 87% värderar att brinna för jobbet högre än lön.
Enligt Bravuras kandidatundersökning, 339 svarande.

Trots att millenniegenerationens engagemang på arbetsplatsen ibland ses som något som kan vara svårt att hantera, är det vissa saker som den här generationen tycker att många organisationer hanterar bra. Dale Carnegie Training och MSW/ARS Research gjorde en undersökning om vad som driver medarbetarengagemanget hos millennials på arbetsplatsen.

Här följer 6 specifika strategier som många organisationer använder (och lyckas med) för att behålla medarbetarengagemanget:

Ge stöd när det behövs

Millenniegenerationen lever i en kultur som styrs av efterfrågan. TV, musik och annan teknologi skapas utifrån efterfrågan av omgivningen. Det samma gäller för arbetsplatsen. De vill känna att de har förtroendet att göra arbetet på sitt sätt, men vill veta att de kan få stöd och hjälp av sina chefer när de stöter på svårigheter.

Flexibel arbetstid

Förstå kulturen som styrs av efterfrågan och att dagens teknologi har suddat ut gränserna mellan arbete och privatliv. Millenniegenerationen vill ha flexibel arbetstid, vilket många företag erbjuder.

Förtroende för den närmaste chefen

Den här punkten är gemensam för alla generationer. Att du kan känna dig trygg när du utför ditt arbete och veta att du får stöd om du behöver.

Närmaste chefen bryr sig om mitt personliga liv och hur det påverkar mitt arbete

När gränserna för livet på och utanför arbetet har suddats ut, och du känner att relationen har nått rätt nivå, är det helt okej att fråga om saker som gäller det personliga planet. Du ska inte ”snoka,” utan snarare ”visa ett genuint intresse” som Dale Carnegie uttryckte det.

Förtroende för ledningens förmåga att leda organisationen

Medarbetare i millenniegenerationen vill veta ”varför” och i vilken riktning företaget ska gå. Det är oftast ledningens ansvar att kommunicera företagets strategiska vision, och de flesta företagsledningar verkar leverera den informationen på dagens arbetsplatser.

Uppmuntra hälsa och friskvård

Återigen, detta hänger samman med att millenniegenerationen inte skiljer på det personliga livet på och utanför arbetet. De tycker att företagen gör ett bra arbete med den här delen av medarbetarengagemanget.

Trots uppmärksammade artiklar och olika uppfattningar om millennials på arbetsplatsen, är det många organisationer som har effektiva strategier för att förbättra medarbetarengagemanget. Ovanstående 6 punkter är områden som de flesta företag lyckas med.

Arbetar ditt företag aktivt med de viktigaste drivkrafterna för millenniegenerationen?

 

Vill du bli tydligare och mer inspirerande i din kommunikation?

 

I kursen Strategiska presentationer gör vi dig medveten om vad som gör dig unik, dina starka sidor som kommunikatör och tillsammans med dig tillför vi struktur, tydlighet och inspiration till din kommunikation.

Missa ingen inspiration!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev Skifte i fokus för inspiration och nya idéer, fyll i din e-postadress i fältet nedan så anmäler vi dig.

Tack! Du är nu anmäld till vårt nyhetsbrev!

Dale Carnegie

Vi förändrar människors sätt att se på sig själva, så att de kan ändra på hur andra ser på dem och det förändrar deras möjligheter att påverka sin omgivning.

Kategori:

Etiketter:

Dela det här inlägget:

© 2018 DC Training Sweden AB