Hur jobbar millennials?

av Dale Carnegie den 19 februari, 2018

Millennials är den största generationen hittills, och de flesta av dem har kommit in i arbetslivet. I en studie av Forbes, förutspås att 2025 kommer tre av fyra som arbetar att tillhöra millennial-generationen. Även om vi inte har börjat märka så mycket av det ännu, är det ingen tvekan om att en så stor generation kommer att påverka arbetsmiljön.

Vad är det som är annorlunda med millennials?

Millennials är kreativa och ambitiösa. De föredrar att skapa processer och automatisera delar av sitt arbete, så att de kan fokusera på uppgifter som kräver ett mänskligt intellekt. De älskar att använda teknik, särskilt lösningar som är speciellt utformade för deras behov. De är väldigt bekväma med sociala medier och mobilteknik, och infogar ofta båda delar i sitt arbete, så långt det är möjligt. För denna nya generation har balans mellan arbete och det privata livet hög prioritet.

De satsar till 100% när de arbetar, men är inte beredda att offra sin hälsa, varken den fysiska eller psykiska. Det är en fördel för företagen, eftersom de inte bränner ut sig i lika hög grad som andra generationer. Millennials vill inte vara på kontoret från åtta till fem, måndag till fredag, de föredrar flexibla arbetstider som ger dem utrymme för andra åtaganden. De gör sina 40 timmar, men enligt egna tidsplaner. Den som har som vana att utöva ”micromanagement,” kommer att uppleva millennials som en utmaning.

Millennials på kontoret

Något som är intressant, är att millennials tycker bäst om en icke-traditionell arbetsmiljö. De tycker om att jobba i en miljö som ger maximal möjlighet till samarbete. De gillar informella, improviserade möten och mängder av kommunikation. De vill inte ha ett kontor fyllt med stelbenta specialister; de vill att alla medarbetare ska ingå i en stor och öppen arbetsgemenskap. Det är ingen tvekan om att bra kommunikation mellan teamets medlemmar är fördelaktigt för alla företag, vilket är en viktig orsak till att vi vill hjälpa människor att förbättra sina kommunikationsfärdigheter, och det kan vi göra genom Dale Carnegies kommunikation- och ledarskapsprogram.

Det betyder inte att öppna arbetsmiljöer är rätt för alla organisationer. Det finns bevis på att öppna planlösningar också kan vara störande och skapa stress, att man måste se upptagen ut. Nyare kontor använder ibland en layout som kallas kontorshotell; den största delen av arbetsplatsen är öppen, men det finns även små avskilda arbetsstationer där det går att arbeta ostört.

Det bästa du kan göra för dina millennial-medarbetare är att finnas till hands. Millennials vill ha en coach, inte en chef. De är entreprenörer och förväntar sig att chefen är tillgänglig. Undersökningar visar att den största anledningen till att millennials lämnar sitt arbete, är en dålig relation med chefen.

Generalisera inte

Visst kan du förändra olika saker för att beveka millennials, men det är aldrig smart att generalisera en hel grupp. Bästa sättet att leda ett team är att skapa värderingar för företaget, anställa människor som respekterar och följer dessa värderingar, och sedan skapa en arbetsmiljö och kultur som möter deras behov. Det betyder också att du behöver vara den som tar initativ och pratar med ditt team, vilket är exakt vad millennials vill.

 

Så motiverar och engagerar du dina medarbetare

Dale Carnegie

Vi förändrar människors sätt att se på sig själva, så att de kan ändra på hur andra ser på dem och det förändrar deras möjligheter att påverka sin omgivning.

Kategori:

Etiketter:

Dela det här inlägget:

© 2024 DC Training Sweden AB