Det krävs förändring för att nå förbättring

av Berit Friman den 23 augusti, 2017

Ledarskap handlar om många olika saker

Bland mycket annat så är framförhållning och planering viktiga delar. Men ledarskap handlar även om förändring. Och att ha modet att göra nödvändiga förändringar. Vi hör ofta att människor motsätter sig förändring. Det är inte sant. Människor motsätter sig förändringar om de inte ser behovet, inte vill göra det som förändringen kräver eller tror att förändringen inte är bra för dem. Motstånd skapas när människor inte förstår varför förändringen krävs.

Första steget till att lyckas med en förändring är att hitta rätt motivation

Du behöver förstå varför förändringen är till din fördel – och kunna förklara fördelen för andra. Det är också viktigt att du har en tydlig vision och attraktiva del- och slutmål. Utan det förlorar du fokus på vad som är viktigt och varför förändringen behövs.

"Vårt dilemma är att vi hatar förändringar, samtidigt som vi älskar dem. Det vi vill är att saker och ting ska förbli som de är, men ändå bli bättre."

Sydney Harris

En tydlig vision underlättar prioriteringar

Den ger dig också motivation när du stöter på hinder och svåra utmaningar. Att skapa bilden av vad som är möjligt, och vad du vill uppnå, är faktiskt inte så svårt. Det enda du behöver är en penna och ett papper. Så, ta fram ett papper och skriv ner, eller rita, hur du vill att det ska se ut inom det område förändringen gäller. Vilket är ditt absoluta önskeläge?

Skriv sedan ner vad du behöver göra för att du ska nå dit. Vilka aktiviteter behöver du själv göra? Är det några andra personer du behöver involvera? Sätt sedan ett datum när dessa delmål ska vara klara. Tidsbestämda mål gör att du tar dig snabbare till ditt slutmål.

Glöm inte bort att fira dina delmål

Det är viktigt för att behålla motivationen. Ge dig en belöning för varje framsteg du gör! Framgångsrika personer har ofta en tydlig målbild. De vet precis vad de vill, vart de ska, vad de behöver göra och hur det kommer att kännas när de når målet. Personer med en tydlig vision har också en benägenhet att röra sig i rätt riktning snabbare än de utan. För utan tydliga mål och motivation kommer du snabbt återgå till hur du gjorde saker tidigare.

Framgång beror inte på slumpen

Den är resultatet av ett medvetet arbete. När du väl har definierat vad du vill, vart du ska och vad som krävs för att nå dit, blir du automatiskt mer effektiv. Inom vilket område behöver du göra en förändring under hösten och vad är det första du ska göra för att komma ett steg närmare din målbild?

Livslångt lärande genom andras insikter

Dale Carnegies medarbetare och deltagare i våra kurser ger dig tips och idéer om hur du hittar nya vägar till personlig utveckling.

Berit Friman

Ett skäl till varför Berit trivs med sitt arbete är att möta människor som vill utvecklas. Med andra ord, att de har förstått att de har potential och ser att vi kan bidra med något som gör att de kan få de resultat de söker, att Dale Carnegie har ett förhållningssätt som leder till att föra utvecklingen framåt, både på organisatorisk och individuell nivå.

Kategori:

Etiketter:

Dela det här inlägget:

© 2022 DC Training Sweden AB

Besök Dale Carnegie Sverige på Facebook
Besök Dale Carnegie Sverige på LinkedIn
Besök Dale Carnegie Sverige på YouTube
Besök Dale Carnegie Sverige på Instagram