Emotionell intelligens – nyckeln till att lyckas som chef på dagens arbetsplatser

av Berit Friman den 26 juni, 2018

Emotionell intelligens är en viktig komponent på dagens arbetsplatser och en av många egenskaper som bör finnas hos en skicklig ledare. Chefer kan inte längre bara tala om för sina medarbetare vad de ska göra. De behöver förbättra sitt emotionella IQ (EQ), för att effektivt kunna guida, styra, förstå och förstärka positiva beteenden.

Att leda genom emotionell intelligens kräver mycket tid och energi från dig som är chef, men det positiva slutresultatet är väl värd den extra arbetsinsatsen. Hur leder du ditt team med hjälp av emotionell intelligens?

Dale Carnegie förstod tidigt att, för att kunna påverka människor, måste du först förstå deras beteende och lyssna på vad de har att säga. Ett visst mått av psykologi och bättre social intelligens är nyckeln till ett professionellt ledarskap.

Här är fyra sätt du kan att utveckla din emotionella intelligens för att leda mer effektivt.

Lyssna och ställ frågor:

Du behöver lära känna dina medarbetare. Gör det genom att lyssna aktivt och ställa frågor. Det är din uppgift som chef att utveckla emotionell intelligens genom att ta reda på vad som motiverar var och en av dina medarbetare. Alla motiveras av olika saker, varje individ har en unik personlighet och unika känslor. Det betyder att du behöver ha individuella samtal med alla dina medarbetare.

Agera för att ge stöd åt medarbetare:

Du måste göra saker för att visa att de har ditt stöd. När du ser något som du skulle kunna stötta dina medarbetare med, gör ditt bästa för att hjälpa dem. Undanröj hinder, tillhandahåll extra resurser eller ge medarbetare ledigt för att hantera personliga saker. Du kan inte ha kontroll över allt som händer i organisationen, men när du har möjligheten att göra skillnad och påverka, gör det!

Avsätt tid:

Formellt/informellt, gör det som passar för situationen. Möt medarbetarna i stunden. Det kan vara ett informellt möte på ett kafé eller ett formellt möte som ett medarbetarsamtal. Försök att få många tillfällen till en öppen dialog. Dina möjligheter att stärka ditt EQ och skapa meningsfulla relationer ökar om du har regelbunden kontakt med medarbetarna.

Ge ansvar:

Medarbetare vill få förtroendet att ta ansvar för resultat. Tydliga mål och stöd från chefen är viktigt, dels för att kunna nå mål och driva projekt och arbete framåt, men också för att kunna identifiera möjliga utmaningar, behov av support eller eventuella prestationsproblem.

“Försök att uppriktigt se situationen ur den andra personens synvinkel.”

- Dale Carnegie

Om du tar dig tid att stärka din sociala intelligens och visar empati för medarbetares syn på saker, kommer du att bli effektivare som chef. Alla har mål och genom att vara empatisk stöttar du andra och hjälper dem att nå dessa mål, både arbetsmässigt och personligen.

Emotionell intelligens är nyckeln till att lyckas som chef på dagens arbetsplatser. Det kräver merarbete för cheferna att leda med EQ, men märkbara resultat såsom ökad produktivitet, större medarbetarengagemang och lägre personalomsättning ger dig lön för mödan.

"Var dig själv - kunder köper det du har, men de köper även dig."

Jonas Morin, eftermarknadssäljare och utbildare på Hogia El & VVS system AB. Jonas är även stor inom svensk basket. Berit Friman, VD Dale Carnegie, samtalar med Jonas som delar med sig av sin syn på ledare som ung, erfarenheter, lärdomar och utmaningar idag och avslutar med tre riktigt bra tips och råd till dig.

Berit Friman

Ett skäl till varför Berit trivs med sitt arbete är att möta människor som vill utvecklas. Med andra ord, att de har förstått att de har potential och ser att vi kan bidra med något som gör att de kan få de resultat de söker, att Dale Carnegie har ett förhållningssätt som leder till att föra utvecklingen framåt, både på organisatorisk och individuell nivå.

© 2024 DC Training Sweden AB

Besök Dale Carnegie Sverige på Facebook
Besök Dale Carnegie Sverige på LinkedIn
Besök Dale Carnegie Sverige på YouTube
Besök Dale Carnegie Sverige på Instagram