7 frågor alla ledare bör ställa till sig själva

av Dale Carnegie den 28 juni, 2018

Av Ellen, Dale Carnegie Norge

Är inspirationsföreläsningar och kick-offer bara en kul grej?

I en undersökning som gjordes på uppdrag av Dale Carnegie, svarade 40% av deltagarna att det ger liten eller ingen ökning av motivationen att lyssna på en inspirationsföreläsning eller vara med på en kick-off. Jo, visst kan det vara roligt, och kännas inspirerande just då, men hur mycket kommer vi ihåg efter 3, 6, eller 12 månader? Tillbaka i vardagen så rinner effekten av föredrag och kick-offer snart ut i sanden.

Men vad är det som fungerar då?

För många ledare är det en gåta hur de ska få långsiktigt motiverade medarbetare.

Det finns ingen quick-fix för att motivera och engagera medarbetare, och det handlar mindre om kreativa och trevliga påhitt än om bra ledarskap varje dag.

16 års erfarenhet av att hjälpa ledare att skapa engagerade medarbetare har gett mig en bra uppfattning om vad som faktiskt fungerar för att skapa hållbart engagemang.

Det viktigaste du kan göra för att skapa motivation, är att följa upp enskilda medarbetares dagliga arbete.

Så hur kan du ta reda på hur du ligger till? Här är sju frågor som alla ledare bör ställa till sig själva för att ta tempen på sitt eget ledarskap:

  1. Ser jag på situationen från den andra personens perspektiv, eller mitt eget?
  2. Tänkte jag på den andra personens bästa nu, eller mitt eget?
  3. Fokuserade jag på att VI ska skapa resultat tillsammans, eller på konsekvenserna det får för mig om målen inte nås?
  4. Delegerar jag den här uppgiften till 100% och skapar en känsla av ägarskap, eller håller jag igen och behåller kontrollen själv? Hur kan jag använda mina medarbetares potential och bidra till deras utveckling samtidigt som de känner sig stolta över sitt arbete?
  5. Använder jag ett inkluderande språk, pratar jag om ”oss” och ”vi”, eller säger jag ”jag” och ”ni”?
  6. När senast frågade jag en medarbetare ”Vad kan jag hjälpa dig med?”
  7. När senast bad jag själv någon om hjälp, och därigenom visade att jag litar på den andra personen?

Låter det här som något du kan bli ännu bättre på?

Att ändra på vanor tar tid, och är något som man måste jobba aktivt med. I ledarskapsprogrammet Kommunikation och ledarskap fokuserar vi på det som är viktigt för dig, för att förbättra dina och ditt teams resultat.

Vi hjälper dig med de jobbiga sakerna – sakerna som skrämmer dig, som du tycker är utmanande och håller dig tillbaka – de färdigheter som verkligen betyder något.

Ett bra sätt att motivera dina medarbetare - ge feedback!

En effektiv chef uppmuntrar och engagerar sitt team genom att ge konstruktiv kritik på ett positivt sätt, utan att förolämpa någon.

Dale Carnegie

Vi förändrar människors sätt att se på sig själva, så att de kan ändra på hur andra ser på dem och det förändrar deras möjligheter att påverka sin omgivning.

Dela det här inlägget:

© 2024 DC Training Sweden AB

Besök Dale Carnegie Sverige på Facebook
Besök Dale Carnegie Sverige på LinkedIn
Besök Dale Carnegie Sverige på YouTube
Besök Dale Carnegie Sverige på Instagram