Släpp taget och delegera

av Dale Carnegie den 18 september, 2018

Delegering handlar till stor del om att utbilda dina medarbetare, låta dem ta ansvar och få dem att utveckla viktiga och användbara kunskaper.

När du delegerar en uppgift är det lätt hänt att du efter ett tag går in och börjar detaljstyra. Eller tänker: ”Nähä, om jag vill få det här ordentligt gjort är det nog ändå bäst att jag gör det själv”. Men att delegera innebär att släppa taget – att låta andra försöka själva. Bara för att någon inte gör en uppgift på samma sätt som du innebär det inte att personen gör fel, bara att det finns ett annat sätt att göra det på. Och det sättet kan till och med vara bättre…

Här är några saker du kan ha i åtanke när du delegerar.

Välj rätt uppgift till rätt person. Bestäm vem du ska delegera till och varför du väljer just den personen. Välj uppgifter som är utmanande, men som samtidigt är inom räckhåll för det du vill att personen ska utveckla.

Vilka resultat ska uppnås? När du delegerar en uppgift, ha då också en tydlig bild över vilka resultatet som ska skapas. Dokumentera önskat resultat, så att personen/personerna du delegerar till kan referera tillbaka till den ursprungliga planen och syftet.

Smarta mål. Definiera och sätt upp smarta mål. Dessa mål utgör sedan grunden för viktiga beslut som kommer att behöva tas. Utan mål kommer medarbetaren att vara uppgiftsorienterad och inte resultatinriktad. Sätt specifika, mätbara, attraktiva, realistiska och tidsbestämda mål, och dela sedan upp målen i lämpliga delmål. Delmålen ska vara anpassade till enskilda personers speciella förmågor och färdigheter. Ju fler delmål ni når ju närmare kommer ni det långsiktiga målet.

Kort och långsiktig planering med Nicklas

Ha förståelse för hinder. Gör en grundlig bedömning av den nuvarande arbetssituationen och de faktorer som kan hindra dem du delegerar till. Denna förståelse hjälper dig att sätta upp realistiska mål och tidsplaner.

Ge stöd. Gör klart för personen att du är tillgänglig för att ge vägledning vid behov. Lämna aldrig en person att ”klara sig själv”, och återkom alltid snabbt om du får frågor om projektet via e-post, en chat eller liknande.

Följ upp regelbundet. Se till att alla vet vad som behöver göras och att samtliga involverade får information om den aktuella utvecklingen av projektet. Följ upp regelbundet och visa ett genuint intresse för hur det går.

Här är tipsen hur du motiverar olika personer i olika skeden


Som chef behöver du veta vad som motiverar och engagerar
olika personligheter och åldrar.

Dale Carnegie

Vi förändrar människors sätt att se på sig själva, så att de kan ändra på hur andra ser på dem och det förändrar deras möjligheter att påverka sin omgivning.

Kategori:

Etiketter:

Dela det här inlägget:

© 2024 DC Training Sweden AB

Besök Dale Carnegie Sverige på Facebook
Besök Dale Carnegie Sverige på LinkedIn
Besök Dale Carnegie Sverige på YouTube
Besök Dale Carnegie Sverige på Instagram