Konsten att ge dina medarbetare ärlig och regelbunden feedback

av Dale Carnegie den 13 oktober, 2017

I en studie av Dale Carnegie Training uttryckte medarbetarna att deras engagemang och känslor på arbetsplatsen i allra högsta grad påverkas av den närmaste chefens beteende och attityd.

Chefer som vill undvika att få oengagerade medarbetare måste därför kunna ge feedback och konstruktiv kritik på ett positivt sätt, utan att förolämpa någon. En effektiv chef uppnår detta främst genom att ge feedback som uppmuntrar och stärker medarbetarna.

Målet med feedback är att öka möjligheterna att nå uppsatta mål och feedback är en viktig del för att kunna få de resultat som behövs för att lyckas i arbetet. Det får du främst genom att ge genuin feedback som är uppmuntrande eller konstruktiv.

Identifiera styrkor

Identifiera något positivt, en styrka, som du ser hos en medarbetare. Låt honom/henne veta varför den styrkan är viktig och relevant. Medarbetaren känner sig uppmuntrad, ser att du uppmärksammar framsteg och att han/hon närmar sig uppsatta mål, både egna och företagets.

Var kortfattad

Ge din feedback på 20 till 30 sekunder, eller ännu kortare tid. Om du är kort och koncis blir ditt budskap kraftfullare. Det gör också att du får medarbetarens fulla uppmärksamhet och behöver inte ge långa och utförliga förklaringar om din feedback.

Fokusera på den andra personen, inte dig själv

Kom ihåg att det är medarbetarens självförtroende du ska stärka, inte ditt eget. Därför är det viktigt att det är personen du ger feedback till som är i fokus.

Få ditt team att se kollegors styrkor

Att få uppmuntran från sina kollegor ger självförtroendet en puff framåt.

Tips: Avsluta era veckomöten med ”solsken”. Dvs, låt medarbetarna berömma och lyfta varandra och ge uppskattning för saker som har hänt under veckan. Förutom att mötet får en positiv eftersmak får alla träna på att uppmärksamma och bekräfta andra, vilket är en viktig ledaregenskap på dagens arbetsplatser.

Tänk framåt

Undvik att ta upp vad personen har sagt eller gjort tidigare. Betona styrkor istället och sätt in de styrkorna i ett arbetssammanhang. Ta även reda på om medarbetaren har för mycket att göra, eller om han/hon är en perfektionist, vilket kan vara en orsak till att det tar tid att avsluta projekt. Du kan t.ex. fråga: ”Vad kan jag göra för att hjälpa dig hålla deadlines”.

Regelbunden återkoppling

Ge dina medarbetare ärlig och regelbunden återkoppling. Alla i teamet måste få feedback för att känna sig sedda och uppskattade. Även om denna feedback är kritisk vet de att det de gör är betydelsefullt. För att alla i teamet ska jobba åt samma håll och kunna skapa resultat behöver ni regelbundet prata med varandra om förväntningar, resultat och målsättningar.

Vi hoppas att du har fått några tips om feedback som du kan börja använda direkt. Vi blir jätteglada om du delar med dig av vårt blogginlägg!

Så ger du ärlig feedback - utan att förolämpa dina medarbetare

Dale Carnegie

Vi förändrar människors sätt att se på sig själva, så att de kan ändra på hur andra ser på dem och det förändrar deras möjligheter att påverka sin omgivning.

Kategori:

Etiketter:

Dela det här inlägget:

© 2024 DC Training Sweden AB