Innan du gör antaganden om andra, tänk på konsekvensstegen

av Matt Norman den 24 maj, 2017

Jag hade tidigare en chef som inte tittade på mig när jag pratade och han bekräftade sällan mina kommentarer. För mig är det tydliga tecken på att någon inte lyssnar.

Hans beteende fick mig att tro att han var totalt ointresserad av mig och självupptagen. Jag fick uppfattningen att det var en person som inte gick att lita på, så jag undvek honom.

Men en dag överraskade han mig. Han började fråga om saker jag hade berättat för honom flera månader tidigare.

Det visade sig att jag hade fel när det gällde honom. Han ignorerade inte mig, men hans sätt att lyssna skilde sig från andras.

Vi läser ofta av andra människor på ett felaktigt sätt.

Enligt Professor Chris Argyris, Harvard Business School, är detta inte ovanligt. Vi läser ofta av andra människor på ett felaktigt sätt. Han menar att vi använder en ”konsekvensstege” för att bestämma hur vi ska agera och reagera mot människor och i olika situationer.

Min favoritförklaring av konsekvensstegen kan du se i den här fem minuter långa animerade TED-videon:

Konsekvensstegen.

Så här ser konsekvensstegen ut, från början till slut.

Observation – Vi bearbetar omgivningen och människorna omkring oss.

Urval – Vi bestämmer vilken information som är relevant för den specifika situationen/personen.

Antagande – Vi tolkar situationen/personen utifrån vårt eget perspektiv och egna erfarenheter.

Slutsats – Vi gör en bedömning.

Övertygelse – Vi bestämmer oss för en viss synvinkel.

Handling – Vi reagerar på situationen/personen.

Min feltolkning av min chefs beteende är ett bra exempel på hur det kan bli när vi bedömer andra och antar saker.

Våra övertygelser kan med andra ord få oss att agera olämpligt mot andra. Vi kanske undviker någon som vi inte borde undvika, eller höjer någon till skyarna utan att lägga märke till personens brister. Vi kanske misslyckas med att skapa en relation till någon som skulle kunna bli en riktigt bra kontakt.

Överskatta inte din förmåga att bedöma andras egenskaper.

Som tur är har du och jag förmågan att analysera våra tankar. Det kan vi göra på alla nivåer i konsekvensstegen, men de avgörande stegen är: Urval/Antagande. Det är här vi kan stanna upp och försäkra oss om att vi tolkar situationen/personen på ett lämpligt sätt. Vi kan fråga oss själva: Är det här ett korrekt antagande?

Överskatta inte din förmåga att bedöma andras egenskaper. Ofta blir bedömningen inte helt korrekt, eftersom vi initialt är partiska och utgår från våra egna perspektiv.

Gör bedömningar utifrån fakta och förståelse.

När vi strävar efter att göra mer korrekta bedömningar gör vi bedömningar utifrån fakta och förståelse. Detta ger oss mer sunda övertygelser och synvinklar, vilket leder till handlingar som är både mer effektiva och relevanta.

På vilket steg i konsekvensstegen snubblar du ibland? Och hur kan du bli mer uppmärksam på ditt eget tankesätt?

"Inse att företag bara är människor i grupp och är ingenting utan dem"

Poyan Karimi, medgrundare av Oddwork, pratar om employer branding och ledarskap tillsammans med Berit Friman, VD Dale Carnegie.

Matt Norman

Matt Norman är President of Norman & Associates och erbjuder Dale Carnegie Trainings utbildningar i North Central US. Matt har levererat kurser till Fortune 100-företag, ideella organisationer och andra entreprenörsföretag som vill öka sina medarbetares engagemang för att få bättre resultat. Han har levererat ledarträningar, coachat och hjälpt till att stärka team och skapa mervärde för företag över hela världen.

Kategori:

Etiketter:

Dela det här inlägget:

© 2022 DC Training Sweden AB

Besök Dale Carnegie Sverige på Facebook
Besök Dale Carnegie Sverige på LinkedIn
Besök Dale Carnegie Sverige på YouTube
Besök Dale Carnegie Sverige på Instagram