Vet andra vad de kan förvänta sig av dig?

av Dale Carnegie den 3 maj, 2019

Förtroende är en grundförutsättning för att kunna skapa engagemang. Chefer måste ha relationer med sina medarbetare som bygger på förtroende – för att de ska göra sitt bästa. Hur skapar du då förtroende, som är en så oerhört viktig ingrediens för att ditt team ska lyckas?

Vi kan ge dig några bra tips på vägen, men det finns ingen quick fix eller guidebok som kan visa dig en enkel och snabb genväg till ”hur du skapar förtroende i teamet”. Att skapa förtroende på arbetet tar tid och det krävs åtagande och en långsiktig strategi för att lyckas. Det finns dock några saker du kan göra för att komma igång med att skapa förtroende i ditt team och få engagerade medarbetare. Här får du fem tips:

Ge dina medarbetare stöd när de behöver det. Stärk dina medarbetares känsla av att de klarar av att göra sitt arbete. Men visa dem också att du finns där när de behöver stöd. Det här innebär även att du ger dina medarbetare utrymme att ibland misslyckas. Och om de misslyckas, då är det viktigt att du finns där och hjälper dem att lösa problemet eller utmaningen.

Ett misslyckande kan vara ett bra tillfälle att lära sig – förutsätt att du hjälper dina medarbetare att se misslyckandet som en erfarenhet de kan lära sig något av. Att ge support skapar både förtroende och engagemang hos dina medarbetare.

Håll det du har lovat. Ibland lovar vi saker utan att tänka igenom dem, då måste vi välja om vi ska:

1 – Hålla det vi lovat.
2 – Bryta vårt löfte.

Så långt det är möjligt, se till att genomföra det du har lovat. Annars riskerar du att personen tappar förtroendet för dig, som kollega, vän eller kund. Om andra inte kan lita på dig, varför skulle de vilja göra affärer med dig, eller ha med dig att göra överhuvudtaget, om de inte vet vad de kan förvänta sig av dig?

Underlätta när det dyker upp hinder. Hinder av olika slag möter man på alla arbetsplatser. Din uppgift som chef är att skapa förtroende i teamet genom att ge dina medarbetare rätt förutsättningar, att underlätta deras arbetsvardag och ta bort onödiga hinder. När en medarbetare märker att han/hon får stöd av dig och ser att du underlättar arbetet när det behövs, då skapas och stärks förtroendet.

Ge beröm för både stora och små framsteg. Vi har alla våra starka och svaga sidor. När dina medarbetare jobbar på att stärka svagheter måste du berömma varje litet framsteg. Det stärker det positiva resultat och det hjälper dem att få ökat självförtroende. Kom ihåg att vara genuin, uppriktig och specifik när du ger beröm.

Stärk dina medarbetares självförtroende. Självförtroende är en stor del av medarbetarengagemanget. Om du vill utveckla engagerade medarbetare ska du fokusera på att bygga upp deras självförtroende och visa dem hur de kan bli säkrare. Det innebär att du uppriktigt intresserar dig för dem, bry dig om och uppmärksamma när de gör något bra. Och ger dem stöd när de behöver hjälp.

Vill du bli bättre på att skapa förtroende hos andra, men är osäker på var du ska börja?

För att komma underfund med hur man skapar förtroende i teamet är det viktigt att förstå att det här är inte något du gör i en handvändning. Som chef måste du sätta upp långsiktiga mål. Med ett uppriktigt åtagande gentemot dessa mål har du möjlighet att skapa ett team med fullt engagerade medarbetare.

I vår kurs Kommunikation och ledarskap får du verktyg och praktisk träning i att leda på ett professionellt och personligt sätt, genom att skapa goda relationer.

 

Behöver du motivera mera i ditt team?

Dale Carnegie

Vi förändrar människors sätt att se på sig själva, så att de kan ändra på hur andra ser på dem och det förändrar deras möjligheter att påverka sin omgivning.

Kategori:

Etiketter:

Dela det här inlägget:

© 2024 DC Training Sweden AB