6 tips för bättre kommunikation på jobbet

av Dale Carnegie den 6 december, 2018

Vi människor har kommunicerat med varandra i alla tider. Vi har informerat, utbytt erfarenheter, vi har skvallrat och gett varandra tips. Att ”kommunicera” låter så enkelt, men håller du med om att det kan vara svårt?

De flesta företag idag har insett vikten av att arbeta med ledarutveckling och säljutbildning, men att träna sina medarbetare i förmågan att nå ut med sitt budskap, sälja in idéer och förändringar, få andra att lyssna, prata för sin sak, motivera andra, skapa engagemang, hantera konflikter på ett diplomatiskt sätt, verkar inte prioriteras på samma sätt – trots att kommunikation på jobbet är avgörande för att vi ska kunna hantera relationer och arbetsuppgifter.

När kommunikationen inte fungerar leder det ofta till missförstånd och det i sin tur kan skapa konflikter och motsättningar. Det resulterar i en atmosfär som påverkar allas produktivitet och kvalitet.

Bra kommunikation skapar goda relationer

Kommunikation som däremot fungerar bra mellan medarbetare och chefer skapar engagemang och ökad förståelse för varandra. Det gör också att vi vågar dela med oss av idéer och synpunkter på möten, förväntningarna blir tydligare och det löser även eventuella problem på ett smidigare sätt. Goda relationer handlar en hel del om bra kommunikation.

Uppfattningen du har om andra påverkar kommunikationen – och andras uppfattning om dig. Att tro eller anta att någon inte förstår dig eller att du inte förstår andra kan leda till att dina relationer påverkas. Det är därför viktigt att hela tiden förbättra din kommunikationsförmåga.

6 sätt att förbättra din kommunikation på jobbet

1. Lär känna dina kollegor: När folk är tveksamma till eller obekväma med att tala med någon blir ofta kommunikationen sämre och ibland stannar den av helt. Att känna sig bekväm med medarbetare och kollegor är nyckeln till bra kommunikation. Och det enda sättet att känna sig bekväm runt andra är att lära känna dem. Fråga om vad som händer i dina jobbarkompisars liv, vad de gjorde i helgen, om deras senaste resa, om tips på serier på Netflix, om deras intressen och så vidare – och lyssna uppmärksamt när de svarar. Då kommer de att gå från att ”bara” vara en person på jobbet, som du på sin höjd vet vad han/hon heter, till att bli en kollega, och kanske till och med en vän, som du känner väl.

2. Uppmuntra andra att prata: Att lyssna uppmärksamt är en lika viktig förmåga som att kunna tala. Den begåvade lyssnaren vet hur man ger 100% av sin uppmärksamhet till den som talar och han/hon vet också hur man mentalt flaggar vissa nyckelord och fraser att minnas senare. Dessutom – det snabbaste sättet att lära känna någon är genom att lyssna. De flesta människor tycker om att prata om sig själva och om vad som händer i deras liv. Du behöver bara ställa de rätta frågorna för att få andra att börja dela med sig.

3. Skapa en gemensam känsla: Brist på team-känsla kan leda till att teamet inte fungerar så bra som det skulle kunna göra. Istället för att dra åt samma håll och vara på samma sida kan det sluta med att en person detaljstyr och dominerar ett projekt, medan andra är passiva och låter projektet pågå utan att ge input och feedback. Nyckeln till att utveckla en känsla av gemenskap är att hitta ett gemensamt mål. En annan viktig del i ett projekt är att ta vara på allas kompetens och styrkor. Låt alla vara delaktiga och få känna att de bidrar.

4. Bli engagerad, behåll engagemanget: När du arbetar i ett projekt eller delar arbetsuppgifter med någon, se till att du är aktivt engagerad istället för att göra uppgifter på egen hand. Regelbunden kommunikation under ett stort projekt bidrar till att främja en mer kommunikativ atmosfär i allmänhet. Det kommer också att visa andra att du är en lagspelare, att du är en person som kan och vill samarbeta och att du har förmågan att slutföra ett projekt på ett framgångsrikt sätt.

5. Följ upp direkt, vänta inte: Om du är det minsta osäker på något som förmedlats till dig, följ upp ärendet omedelbart. Anledningen till varför är enkel: Att arbeta med antaganden är en bra förutsättning för riktigt dålig kommunikation. Det är bättre att se till att du vet som vad som förväntas än att anta att du vet vad som behöver göras, bara för att upptäcka till slut att du hade fel.

6. Ta inte saker personligt: En sak som är viktig att träna på är att lära sig att koppla bort dig själv från kritik, motsättningar, olika perspektiv och olika uppfattning om idéer. Ta inte saker personligt. Om du är den sorts person som låter gupp i vägen göra att du förlorar kontrollen över dina känslor kommer du snart märka att du måste kämpa för att kommunicera effektivt med andra. Och vad som är värre – andra kommer att vara mindre benägna att kommunicera med dig.

Fördelarna med att förbättra din kommunikationsförmåga på jobbet är många. Från teamprojekt som kommer att gå smidigare till att andra kommer att behandla dig som en lagspelare. Ännu viktigare är att bra kommunikation på arbetsplatsen är en viktig del i ett företags framgång, så gör din del genom att lära känna dina kollegor, lär dig att vara en uppmärksam lyssnare och tillämpa resten av de tips du fått ovan för att bidra till att skapa en ännu starkare och mer effektiv arbetsplats.

Gå från att veta till att göra

Häng med på vår kostnadsfria digitala informationsworkshop om ledarskapsträningen ”KOMMUNIKATION OCH LEDARSKAP”

"Att genuint bry sig om de människor man leder, gör människor trygga."

Berit Friman, VD för Dale Carnegie Sverige, samtalar med Helene Hammarberg, talangchef på HiQ, som ger tips och råd hur du som ledare får motiverade och effektiva medarbetare.

Dale Carnegie

Vi förändrar människors sätt att se på sig själva, så att de kan ändra på hur andra ser på dem och det förändrar deras möjligheter att påverka sin omgivning.

Dela det här inlägget:

© 2024 DC Training Sweden AB