8 råd hur du kan hjälpa andra att hitta rätt

av Dale Carnegie den 9 maj, 2019

Hur ofta introducerar du andra till ditt kontaktnät? Med tanke på hur värdefulla personliga relationer vi har i våra kontaktnät, kan vi fråga oss varför vi inte gör det oftare. Dessutom vet vi att det gör oss lyckligare att ge än att ta emot. Att hjälpa andra att nå sina mål ger glädje, att göra trevliga saker för andra i dag, kan göra oss glada för resten av veckan.

Enligt Greater Good Science Center vid Berkley-universitetet i Kalifornien, är det också bra för såväl hälsan som det sociala livet att hjälpa andra. Så varför inte hjälpa andra att hitta rätt?

Att få ett mejl från en ny kund som fått din mejladress från en vän, ger en mer personlig introduktion. Eller när någon konstaterar, “Personen du introducerade mig för är mitt uppe i anställningsprocessen hos oss nu, tack!” känns ju också bra.

Skapa större värde med relationskapital

Vi skulle kunna kalla det ett ”relationskapital.” Det är det förtroende och rykte om vilka vi är, baserat på vad vi står för, som vi delar med andra. Till skillnad från ekonomiskt kapital, minskar det inte när du använder det. Relationskapital som överförs genom introduktioner skapar äkta värde och goodwill. Förutsatt att överföringen görs på ett smidigt sätt, går ditt ursprungliga kapital sällan ner, utan det går oftast upp.

Så varför vidarebefordrar vi inte kontakter eller möjligheter mer än vad vi gör? Kanske är vi för upptagna, får inte själva frågan eller så känner vi att vi vill värna om de relationer vi har. Men tänk vilket värde vi skulle skapa om vi gjorde det oftare.

Här är några råd hur du kan göra det på bästa sätt:

1. Stärk dina relationer. Förtroende och relationsskapande kräver att du satsar. Du behöver regelbundet tänka på andra, söka upp dem där de är och visa äkta omtanke. Du introduceras inte till någon annans nätverk utan att det finns en äkta relation på plats.

2. Ge innan du får. De bästa personliga rekommendationerna måste du förtjäna. Det sker genom en kombination av att göra saker för andra och skapa möjligheter för andra. Se dig själv som en ”rainmaker,” när du hjälper andra att få kontakter, får du tillbaka på samma sätt.

3. Klargör förväntningar innan du frågar. Försök att få tillåtelse eller ännu hellre, be om att bli introducerad. Fråga om personen kan tänka sig att agera mellanhand och fråga vänners vänner om en introduktion för din räkning framöver. Du kan vänta lite med att be om introduktionen, kanske några veckor eller månader, med det kan vara bra att så ett frö så tidigt som möjligt.

4. Värdet du kan bidra med. När du själv introducerar eller tipsar om en person, visa att du inte förväntar dig något i gengäld. Visa istället värdet som du tillför genom introduktionen, och gör det redan vid första kontakten. Gör på samma sätt när du ger en introduktion av en person, be inte om kontakt eller att boka ett möte utan att berätta hur du kommer att försöka bidra med värde.

5. Vem är personen och på vilket språk? Det är kanske självklart, men ge ett specifikt namn och tala om på vilket språk som introduktionen av personen ska hållas. Det gör det enkelt och effektivt.

6. Fråga efter introduktionen. Under ett socialt evenemang eller nätverksevent behöver du vanligtvis inte fråga andra om tillåtelse att bli introducerad eller att introducera andra. Samma sak om vi mejlar, be andra mejla varandra direkt och kopiera in dig, de kan till och med hänvisa till dig i mejlet, så slipper du agera mellanhand. Och du kan göra samma sak själv, du kan skicka mejl till båda parter.

7. Var rädd om dem. Du har fått ett förtroende och nya personer som har introducerats för oss behöver vi bry oss om och visa att de är viktiga. Precis som ditt relationskapital förs över till de du möter, överförs även ditt rykte genom det som sker runt dig, både i personliga möten och hur du hanterar dina mejl. Du behöver visa att du går att lita på, inte slösar bort deras tid, att du bidrar med så mycket värde som möjligt och att du visar att du har respekt för dem.

8. Återkoppla. Eftersom det alltid följer en viss risk med att introducera personer, så är troligen den som introducerade dig också intresserad av vilket värde det gav. Om någon introducerar dig vidare, tacka och återkoppla alltid till personen och berätta vad som hänt.

Kanske är det viktigaste steget av alla, att vi prioriterar introduktioner av andra till våra nätverk. Alltför många av oss glömmer bort att vara proaktiva och regelbundet ge introduktioner, men också be om att bli introducerade. Har du för mycket att göra, är för försiktig, för rädd eller helt enkelt bekväm med att relationerna i ditt nätverk är som de är? Visst, det är rationella orsaker, men de uppväger inte det värde du skulle kunna ge och få!

Din nästa ”rainmaker”-introduktion är bara en fråga bort. Vem tänker du introducera för vem den här veckan?

Nio sätt att skapa personliga och professionella kundrelationer

Lägg grunden för framtida affärsrelationer.

Dale Carnegie

Vi förändrar människors sätt att se på sig själva, så att de kan ändra på hur andra ser på dem och det förändrar deras möjligheter att påverka sin omgivning.

Dela det här inlägget:

© 2024 DC Training Sweden AB