Fyra saker du kan börja med direkt för att öka engagemanget hos dina medarbetare

av Dale Carnegie den 6 mars, 2019

Du kan lyfta dem och du kan sänka dem. Din inverkan på dina medarbetare är större än du tror. Genom dina ord, ditt kroppsspråk och ditt ansiktsuttryck visar du hur viktiga du tycker att de är.

Att känna sig viktig och värdefull för sin chef är en av nycklarna till medarbetarnas engagemang och motivation. Att känna sig värdefull rankas många gånger lika högt som att få möjlighet att utvecklas, bli befordrad och att känna sig delaktig i det som händer i företaget.

Att höja motivationen och engagemanget hos medarbetare är utmanande, men kan samtidigt också vara väldigt enkelt. Det som krävs är att du varje dag är medveten och uppmärksam på hur du som person agerar, för du påverkar tillvaron på jobbet. Engagemang och motivation börjar med dig.

Fyra saker du kan börja med direkt för att motivera dina medarbetare:

Var medveten om att attityden du har när du kommer till jobbet sätter stämningen för resten av dagen

Föreställ dig Kalle Stressad och Sur. Han kommer till jobbet med en bister uppsyn. Hans kroppsspråk sänder ut signalerna: trött, irriterad och på dåligt humör. Han tittar knappt på den första personen han träffar. Han säger inte ”God morgon!”. Det tar bara ett par minuter innan hela arbetsplatsen hamnar i samma stämning. För ditt eget bästa ska du hålla dig borta från Kalle Stressad och Sur på morgonen.

Sättet du agerar på när du kommer på morgonen har en stor inverkan på dina kollegor. Börja dagen på rätt sätt. Le. Gå runt bland kollegorna och hälsa på dem. Dela med dig av dagens målsättningar och förväntningar. Låt dem veta att det här kommer att bli en bra dag. Det börjar med dig.

Använd enkla, kraftfulla ord för att motivera dina medarbetare

Visa att du tycker om och uppskattar dina medarbetare. Använd enkla, men kraftfulla och motiverande ord för att visa hur viktiga de är. Säg: ”Vill du vara snäll och…”, ”Tack” och ”Du gör ett bra jobb med…”.

Hur ofta säger du dessa eller liknande enkla, men kraftfulla ord, när du pratar med dina medarbetare? Det börjar med dig.

Låt andra veta vad du förväntar dig

Många chefer missar att klargöra förväntningar. Vi tror att vi tydligt har uttalat målsättningar, resultat, deadlines och förutsättningar, men medarbetarna har uppfattat ett helt annat budskap. Eller så kanske förutsättningarna har ändrats under dagen, vilket måste kommuniceras.

Det är viktigt att du får återkoppling från de parter som är berörda, så att de förstår vad det är du behöver göra eller vad som ska göras. Dela med dig av vilka mål och anledningar som finns för att göra uppgiften eller projektet. Om du behöver göra en förändring mitt i ett projekt eller en arbetsuppgift, tala om varför förändringen behövs. Berätta allt du vet. Det börjar med dig.

Ge regelbunden återkoppling

Dina medarbetare behöver veta när de har genomfört ett projekt på ett bra sätt och när de inte har levt upp till dina förväntningar. De behöver den här informationen så fort som möjligt efter det att arbetsuppgiften eller projektet är avslutat. Det räcker inte med det årliga medarbetarsamtalet.

Boka in daglig eller veckovis tid i din kalender när du ska ge återkoppling, för att försäkra dig om att du verkligen gör det. Börja med regelbunden återkoppling och du kommer att bli förvånad över hur effektivt det här verktyget är för att bygga motivation och engagemang. Det börjar med dig.

 

Vet dina medarbetare vad du tycker om deras arbete?

 

Det är lättare att göra ett bra jobb och veta att du håller på med rätt saker om du får regelbunden feedback av din chef.

© 2024 DC Training Sweden AB

Besök Dale Carnegie Sverige på Facebook
Besök Dale Carnegie Sverige på LinkedIn
Besök Dale Carnegie Sverige på YouTube
Besök Dale Carnegie Sverige på Instagram