Att se lycka i en organisation som når sina mål är det vackraste kvittot man kan få som chef

Att se lycka i en organisation som når sina mål är det vackraste kvittot man kan få som chef

Idag är Martin Idbrants citat en verklighet för oss alla: ”Vad vi vet idag är inte säkert att det är sanningen imorgon.” Martin Idbrant, VD Aritco, driver förändringsledning på en global arena. Vi pratar om hur vi skapar strategier för att skapa en målbild och en framtidstro, som medarbetare faktiskt tror på när det ser mörkt ut för en organisation. Välkommen att prova om det fungerar nu, och post-Covid 19?

Vi pratar också om hur vi ”leder fram” innovation hos medarbetare som bidrar till nytänkande och utveckling av nya idéer. Och om vikten av att skapa en organisation med högt förtroendekapital. För sant är, att när organisationen faktiskt litar på både strategi och sina ledare, så blir väldigt många förändringar otroligt enkla.