Prestigelös, värderingsfast och framåtriktat är viktigt när vi bygger – även team

Prestigelös, värderingsfast och framåtriktat är viktigt när vi bygger – även team

Involvera alla medarbetare i arbetet genom att dela information, ge förtroende och lita på andras förmåga så blir det goa synergier. Tommy Berggren, Arbetschef hos Peab Anläggning i Göteborg, har med öppet sinne vågat inse att vi aldrig är färdiga som ledare och människor. Att sätta laget framför jaget fungerar ibland och vi som ledare behöver också ha känslan för när vi ska ”leda från fronten”. Inse att styrkan med att vara personlig är det som håller ihop teamet när utmaningarna trycker på. Våga ge och ta emot feedback – för det du inte vet om kan du inte ändra på!