Vikten av att vara nära sina medarbetare

Vikten av att vara nära sina medarbetare

När motivationen svackar hos teamet, vad gör vi då?

Det som inte sägs, det vet vi inte. Vi behöver bli duktiga på att prioritera en trygg miljö där vi kan prata. Det är först då vi kan prata om olika beteenden och hur det uppfattas. En annan sak är att det avdramatiserar när samtal väl sker. Ett samtal ska inte betyda att något har hänt eller kritik, utan det ska var avslappnat och naturligt. Där kommer känslan, tryggheten och respekten mellan ledare och medarbetare.

Hur tänder vi elden hos varandra? Hitta aktiviteter som funkar, ex. månadens initiativ, för att skapa ett mål. Hitta aktiviteter som skapar ett agerande och driv. Det behöver inte vara avancerade saker, men operativt arbete bidrar till öppna samtal.

Vad är utmaningen med förändringar?

Det och mycket mer i tas upp tillsammans med Magnus Skog, Head of Professional Project- & Service Management, Cygate, i Klokskap & ledarskap.